Anarex Klub Owczarka Niemieckiego

Przejdź do treści


Regulamin egzaminu międzynarodowego IPO I StopniaKonkurencja A: Praca węchowa - 100 pkt.

Węszenie śladu - 80 pkt.
Dwa przedmioty - 20 pkt. (10 + 10)
Komendy: wąchaj lub szukaj


Jeżeli przewodnik nie ukończy śladu w ciągu 15 minut, będzie przez sędziego odwołany.
Szukanie dwóch przedmiotów na własnym śladzie przewodnika długości 350 - 400 kroków, leżący minimum 20 minut, na 10-cio metrowej lince, lub luzem. Ślad ma dwa zwroty pod kątem prostym. Sędzia ustala przebieg śladu w zależności od ukształtowania terenu. Podstawa śladu musi być dobrze oznaczona tabliczką, która jest wbita w ziemię po lewej stronie podstawy śladu. Na podstawie śladu przewodnik chwilę stoi, potem rusza przed siebie w kierunku wskazanym przez sędziego, a pierwszy przedmiot kładzie w przybliżeniu w połowie pierwszej lub drugiej prostej, nie zmieniając przy tym sposobu deptania. Drugi przedmiot kładzie na końcu śladu. Potem rusza przed siebie bez zmiany kroku i kierunku. Na śladzie przewodnik pracuje z psem na 10m lince lub luzem, bez linki. Oba sposoby są jednakowo oceniane.

Postanowienia wykonawcze:


Przed położeniem śladu przewodnik pokazuje przedmioty sędziemu. Rozmiary przedmiotów: długość -15 cm, szerokość - 5-6 cm, grubość - 2-3 cm. Przedmioty przewodnik otrzymuje na 15 min przed rozpoczęciem układania śladu. W czasie układania śladu pies jest schowany. Dla zachowania jednolitości zapachu na śladzie przewodnik nie może zatrzymywać się, szurać nogami, a przedmioty układać na samej linii śladu a nie obok. Przewodnik z psem przygotowuje się do śladu. Na wezwanie sędziego przewodnik z psem melduje się podając sposób, w jaki pies zachowuje się przy przedmiotach - podejmuje czy oznacza. Połączenie tych dwóch sposobów jest błędem. Na znak sędziego pies pomału i spokojnie zostaje doprowadzony do podstawy śladu i wypuszczony na ślad. Przed pracą na śladzie, w czasie nawęszenia i pracy, należy unikać przymusu. Na podstawie śladu należy dać psu dostateczną ilość czasu aby nawęszył ślad.
Należy unikać wszystkiego, co wywoła u psa nadmierne pobudzenie i szturmową pracę na śladzie. Pies ma pracować na śladzie spokojnie z nosem przy ziemi. Gdy pies wychodzi na ślad, przewodnik stoi w miejscu aż do odejścia psa na odległość 10 metrów. Podąża za swoim psem w odległości 10 metrów, również w przypadku gdy pies pracuje luzem. Gdy pies znajdzie przedmiot, musi go bez pomocy przewodnika natychmiast zaznaczyć lub podjąć. Przy podejmowaniu przedmiotu pies może stać, usiąść lub przyjść do przewodnika. Jakiekolwiek wyjście z przedmiotem w przód, jak również podejmowanie przedmiotu przy warowaniu, jest błędne. Pies może zaznaczać przedmioty: warując, siedząc lub stojąc. Przewodnik kładzie linkę na ziemię i idzie natychmiast do psa. Znaleziony przedmiot pokazuje sędziemu podnosząc go w ręce do góry. Od tego punktu przewodnik kontynuuje ze swoim psem pracę na śladzie, postępując podobnie jak przy wyjściu z podstawy śladu. Po ukończeniu pracy na śladzie należy okazać znalezione przedmioty sędziemu.
Dozwolone jest, aby przewodnik udał się w kierunku psa, który podjął przedmiot. Jest błędem, jeśli pies idzie dalej z przedmiotem. Jeśli przewodnik nie wypuszcza linki z ręki, to musi ona zwisać swobodnie. Linka ma być przymocowana do szorek lub łańcuszka. Możliwość pracy bez linki zostaje zachowana. Używanie dodatkowych rzemieni jest zabronione. Sposób prowadzenia linki pozostawia się przewodnikowi. Obwąchanie tabliczki oznaczającej podstawę śladu nie jest błędem. Jeżeli przewodnik oddali się od śladu na odległość przekraczającą maksymalną długość linki, następuje przerwanie pracy na śladzie. Jeżeli pies opuści linię śladu i jest wstrzymywany przez przewodnika, sędzia nakazuje przewodnikowi podążać za psem. Przy powtórnym tego typu zdarzeniu następuje przerwanie pracy na śladzie.
Ocena:
Złe nawęszenie, niepokój (zabawa), częste krążenie na załamaniach, nieustanne zachęcanie, nieczyste podjęcie lub zaznaczenie oraz upuszczenie przedmiotu będą karane odjęciem do 4 punktów karnych. Powtórne nawęszenie podstawy śladu, silny niepokój, węszenie górnym wiatrem, praca szturmowa, załatwianie się, węszenie za myszami itp. dają w następstwie odjęcie do 8 punktów karnych. Za źle podjęty lub zaznaczony przedmiot sędzia może odjąć do 4 punktów. Za każdy nie znaleziony przedmiot odjętych będzie 10 punktów. Za podjęcie lub zaznaczenie przedmiotu nie położonego przez deptacza odejmuje się 4 punkty.
Konkurencja B: Posłuszeństwo - 100 pkt.
Każde ćwiczenie zaczyna i kończy się postawą zasadniczą.
Sędzia daje znak do rozpoczęcia ćwiczeń. Wszystkie inne jak zwroty, zatrzymania, zmiany tempa itp. przewodnik wykonuje samodzielnie. Przewodnik może prosić sędziego o wskazówki dotyczące wykonania ćwiczeń. Przejście z biegu do wolnego kroku musi być wykonane bez pośrednich kroków normalnych. Zwroty w lewo są dozwolone dwoma sposobami.
Zatrzymanie musi być wykonane według schematu IPO. Przy przychodzeniu do nogi z przywołania do mnie pies może usiąść obok nogi bezpośrednio lub obejść dookoła przewodnika
1.Chodzenie przy nodze na smyczy (15 pkt.)
Komenda: noga
Przewodnik rusza z pozycji wyjściowej z psem na smyczy. Na komendę noga pies ma radośnie iść z przewodnikiem 40-50 kroków w linii prostej bez zatrzymywania, zrobić w tył zwrot, po 10-15 krokach przejść w bieg, a później w wolny krok, robiąc przy tym co najmniej 10 kroków każdym tempem. Następnie normalnym krokiem wykonuje przynajmniej po jednym zwrocie w prawo, w lewo i w tył. Zwrot w tył należy wykonać przez lewe ramię. Pies przez cały czas ma iść łopatką na wysokości kolana lewej nogi przewodnika, nie wysuwać się do przodu, zostawać w tyle lub odchodzić od nogi. Komendę noga można wydać przy każdorazowym ruszaniu z miejsca i przy każdej zmianie tempa. Przy zatrzymaniu pies ma natychmiast bez komendy usiąść. Przewodnik nie może przy tym zmieniać pozycji zasadniczej np. przysuwać się do psa. Przewodnik trzyma smycz w lewej ręce, która musi być luźna. Na znak sędziego przewodnik przechodzi przez grupę przynajmniej czterech osób. Przewodnik zatrzymuje się w grupie minimum jeden raz. Grupa osób wolno się porusza. Zostawanie z tyłu, wyprzedzanie, odchodzenie od nogi jak również zwalnianie przewodnika przy zwrotach jest błędem.
2.Chodzenie przy nodze bez smyczy (20 pkt.)
Komenda: noga
Na znak sędziego przewodnik w pozycji wyjściowej odpina linkę. Smycz przewiesza przez ramię lub chowa do kieszeni i z odpiętym psem idzie do grupy osób, a tam co najmniej raz się zatrzymuje. Po wyjściu z grupy przewodnik zajmuje pozycję wyjściową i kontynuuje ćwiczenie analogicznie jak w punkcie poprzednim. W czasie ćwiczenia z psem bez smyczy (nie w czasie przechodzenia przez grupę) oddawane są dwa strzały z broni kaliber 6-9 mm. Pies ma zachowywać się obojętnie. Pies bojący się strzału jest natychmiast wycofany z egzaminu. Jeżeli przejawia agresję, jest ona błędem, lecz pies zostaje dopuszczony do dalszych ćwiczeń pod warunkiem, że zostaje pod kontrolą przewodnika. Pełną ilość punktów może uzyskać pies, który zachował się obojętnie w stosunku do strzału.
Postanowienia wykonawcze:
Na obojętność na strzał musi być położony szczególny nacisk. Dwa strzały oddaje się z odległości 15 kroków w odstępie 5 sekund. Jeżeli pies po strzale ucieka, zostaje wykluczony z egzaminu. Gdy sędziemu wydaje się, że pies wykazuje reakcję na strzał, może zarządzić wykonanie dalszych strzałów. Sprawdzanie odporności na strzał może odbywać się jedynie przy ćwiczeniach "chodzenie przy nodze bez smyczy" i "warowanie przy odwracaniu uwagi".
3.Siad w marszu (10 pkt.)
Komenda: siad
Przewodnik z psem bez smyczy rusza przed siebie. Po co najmniej 10 krokach podaje słowną komendę siad, na którą pies ma szybko usiąść, przy czym przewodnik nie może zmieniać kroku, ani się obejrzeć. Po dalszych 30 krokach przewodnik zatrzymuje się i odwraca do psa. Na znak sędziego przewodnik wraca do psa i zajmuje miejsce po jego prawej stronie. Jeżeli pies zamiast usiąść zawaruje lub stanie zostaje mu odjętych do 5 punktów.
4.Waruj w marszu z przywołaniem (10 pkt.)
Komendy: waruj, do mnie, noga
Z pozycji bazowej przewodnik rusza prosto przed siebie podając psu komendę noga. Po co najmniej 10 krokach podaje komendę waruj, na którą pies ma natychmiast zawarować. Bez jakiegokolwiek dalszego oddziaływania na psa i bez odwracania się przewodnik idzie dalej prosto jeszcze 30 kroków, odwraca się do psa i spokojnie staje. Na znak sędziego przewodnik przywołuje psa do siebie. Pies ma szybko i radośnie podbiec do swojego przewodnika i usiąść blisko przed nim. Na komendę noga pies ma usiąść przy lewej nodze przewodnika.
Jeśli pies zamiast zawarować usiadł lub stanął, jednak bezbłędnie przyszedł do przewodnika, zostanie mu odjętych do 5 punktów.
5.Aportowanie z ziemi przedmiotu należącego do przewodnika (10 pkt.)
Komenda: aport
Pies siedzący bez smyczy obok swojego przewodnika na pojedynczą komendę aport ma szybko podbiec do przedmiotu, wyrzuconego wcześniej przez przewodnika na odległość około 10 kroków, natychmiast go podjąć i szybko przynieść przewodnikowi. Pies ma usiąść blisko przed przewodnikiem i trzymać przedmiot w pysku tak długo, aż  po krótkiej przerwie - przewodnik go od niego odbierze z komendą daj. Na komendę noga pies ma szybko usiąść obok nogi przewodnika. Poza przedmiotem przewodnik może użyć również koziołka do aportowania. Przewodnik ma pozostawać w pozycji bazowej tak długo, aż pies odda przedmiot i usiądzie przy jego lewej nodze.
Ocena:
Jeżeli pies aportowany przedmiot upuszcza, bawi się nim albo podgryza, to zostanie mu odjętych do 4 punktów. Za zmianę pozycji lub miejsca przez przewodnika można dodatkowo odjąć do 3 punktów. Jeśli pies przedmiotu nie przyniesie, dostaje za ćwiczenie 0 punktów.
6.Aportowanie przedmiotu należącego do przewodnika przez przeszkodę pionową wysokości 1m i szerokości 1,5m (15 pkt.)
Komendy: przeszkoda, aport
Przewodnik stoi w odpowiedniej odległości od przeszkody, podczas gdy pies bez linki siedzi obok niego. Przewodnik może do rzutu przez przeszkodę zamiast przedmiotu użyć koziołka do aportowania. Na komendę przeszkoda, aport pies ma przeskoczyć przeszkodę bez jej dotykania, natychmiast podjąć przedmiot i po przeskoczeniu przeszkody z powrotem usiąść blisko przed przewodnikiem oraz trzymać przedmiot w pysku tak długo, aż - po krótkiej przerwie - przewodnik go od niego odbierze z komendą daj. Na komendę noga pies ma szybko usiąść przy nodze przewodnika. Komenda aport musi być podana zanim pies znajdzie się przy przedmiocie.
Ocena:
Za lekkie dotknięcie przeszkody może zostać odjętych do 2 punktów, za mocne dotknięcie i lekkie wsparcie się na przeszkodzie - do 3 punktów, za mocne wsparcie, upuszczenie przedmiotu, zabawę lub podgryzanie będzie odjętych do 4 punktów karnych.
Bezbłędny skok i aport - 15 punktów
Skok do przodu wykonany, skok powrotny nie wykonany, aport poprawnie przyniesiony - 8 punktów
Skok do przodu nie wykonany, skok powrotny wykonany, aport poprawnie przyniesiony - 8 punktów
Obydwa skoki wykonane, przedmiot nie przyniesiony - 8 punktów
Obydwa skoki nie wykonane, przedmiot przyniesiony - 0 punktów
Skok do przodu wykonany, powrotny nie, aport nie przyniesiony - 0 punktów
Jeśli na skutek niecelnego rzutu lub silnego wiatru przedmiot upadł daleko z boku, przewodnik może po uprzednim zapytaniu sędziego pójść po przedmiot i powtórnie go rzucić, bez straty punktów karnych.
Jeśli przewodnik przy skoku przez przeszkodę pomaga swojemu psu bez zmiany miejsca, zostaną mu odjęte punkty karne. Jeżeli przewodnik opuści przy tym swoje miejsce, to skok w jedną stronę jest pomijany przy ocenie. Poklepywanie przeszkody, z czym związane jest opuszczenie miejsca przez przewodnika, należy traktować za tak wielką pomoc, że ćwiczenie nie może być zaliczone. Przewodnik powinien pozostać na pozycji bazowej tak długo, aż pies po oddaniu przedmiotu na komendę noga szybko usiądzie przy jego nodze. Wszystkie psy mają skakać przez tę samą przeszkodę, nawet jeżeli jest więcej tego typu przeszkód.
7.Wysyłanie naprzód z warowaniem (10 pkt.)
Komendy: naprzód, waruj, siad
Na znak sędziego przewodnik ze swoim psem bez linki idącym przy nodze idzie kilka kroków prosto w kierunku wskazanym przez sędziego. Z jednoczesnym podniesieniem ręki daje on psu komendę naprzód i staje w miejscu. Pies ma szybko oddalić się we wskazanym kierunku na odległość co najmniej 25 kroków. Na komendę waruj pies ma natychmiast zawarować. Przewodnik może wskazywać ręką kierunek tak długo, aż pies zawaruje. Na znak sędziego przewodnik udaje się do psa i stanąwszy po jego prawej stronie daje mu komendę siad.
Postanowienia wykonawcze
Niedozwolone jest wielokrotne podnoszenie ręki w celu wskazania kierunku. Pies ma biec prosto we wskazanym kierunku, jednak małe odchylenie nie jest traktowane jako błąd. Za mocne odchylenie od wskazanego kierunku, oddalenie się psa na zbyt małą odległość, powolne lub przedwczesne warowanie oraz wstawanie przy zbliżaniu się przewodnika odejmowane są punkty karne.
8.Warowanie przy odwracaniu uwagi (10 pkt.)
Komendy: waruj, siad
Przed rozpoczęciem ćwiczeń z posłuszeństwa przez innego psa przewodnik kładzie swojego psa w odległości około 40 kroków, bez zostawiania przy nim linki czy jakiegokolwiek innego przedmiotu. Pozostając w polu widzenia psa, oddala się on o około 40 kroków nie oglądając się przy tym, po czym staje w miejscu, cały czas zwrócony plecami do psa. Pies ma warować bez jakiegokolwiek wpływu przewodnika tak długo, dopóki drugi pies nie wykona ćwiczeń 1 do 6. Po zakończeniu przez drugiego psa ćwiczenia 6 przewodnik udaje się do psa jak w ćwiczeniu 7.
Postanowienia wykonawcze
W miejscu wskazanym przez sędziego w obrębie placu ćwiczeń przewodnik ma stać bez ruchu, zwrócony tyłem do psa, tak długo, aż sędzia poleci mu zabrać psa. Niespokojne zachowanie się przewodnika, jak również inna ukryta pomoc i zbyt wczesne podniesienie się psa przy podejściu przewodnika są błędne. Jeżeli pies wstanie lub usiądzie, ale pozostanie w miejscu warowania, otrzymuje część punktów. Jeśli pies oddali się z miejsca warowania o ponad 3 metry przed zakończeniem 3-go ćwiczenia przez drugiego psa, to otrzymuje 0 punktów z warowania. Jeśli natomiast opuści swoje miejsce po zakończeniu przez drugiego psa ćwiczenia 3-go, otrzymuje z ćwiczenia część punktów; jeżeli pod koniec ćwiczenia wychodzi naprzeciw idącemu do niego przewodnikowi, to można mu odjąć do 3 punktów.
Konkurencja C: Obrona - 100 pkt.
1.Przeszukiwanie terenu za pozorantem (5 pkt.)
Na terenie długości około 100m i szerokości około 80m na długich prostych należy rozstawić 6 kryjówek, po 3 na każdej stronie. W ostatniej kryjówce, niewidoczny dla psa, znajduje się pozorant, w ubiorze do obrony, z rękawem i pałką. Przewodnik, ze swoim psem siedzącym bez linki przy nodze, zajmuje pozycję na linii środkowej pomiędzy kryjówkami, na wysokości 5-tej kryjówki. Przez podniesienie ręki przewodnik sygnalizuje swoją gotowość do rozpoczęcia pracy. Pracę z obrony zaczyna przewodnik na znak sędziego. Na krótkie komendy słowne i znaki optyczne wykonywane lewą lub prawą ręką, które można powtarzać, pies ma szybko oddalać się od przewodnika w kierunku kolejnych kryjówek i obiegać je. Przewodnik porusza się po linii środkowej, której podczas przeszukiwania kryjówek za pozorantem nie wolno mu opuszczać. Po sprawdzeniu przez psa jednej kryjówki, przewodnik może go krótką komendą przywołać do siebie i - z ruchu - następną, krótką komendą wysłać wskazując kierunek do kolejnej kryjówki. Komendę przywołującą psa może przewodnik połączyć z imieniem psa. Pies musi się zawsze znajdować przed przewodnikiem. Kiedy pies osiągnął ostatnią kryjówkę, przewodnik zatrzymuje się; dalsze komendy są od tej chwili niedozwolone.
2.Wykrycie i oszczekiwanie (10 + 10 = 20 pkt.)
Pies musi pozoranta wykryć i w sposób ciągły oszczekiwać. Pies nie może ani skakać na pozoranta, ani go chwytać. Na znak sędziego przewodnik idzie do psa. Na kolejny znak sędziego przewodnik z psem zajmują nową pozycję bazową w odległości 1 kroku od pozoranta. Następnie przewodnik poleca pozorantowi wyjść 5 kroków z kryjówki.
3.Próba ucieczki pozoranta (25 pkt.)
Na znak sędziego przewodnik z psem idącym luzem (bez linki, nie trzymanym) przy nodze wychodzi z kryjówki, zbliża się na odległość 5 kroków do pozoranta, psa pilnującego pozoranta zostawia w pozycji siad i wraca do kryjówki. Na znak sędziego pozorant podejmuje próbę ucieczki. Na komendę przewodnika pies musi natychmiast i bez wahania zapobiec ucieczce pozoranta energicznym i silnym chwytem. Na znak sędziego pozorant staje bez ruchu. Pies musi puścić na pojedynczą komendę oraz blisko i uważnie pilnować pozoranta.
4.Obrona psa przy pilnowaniu (25 pkt.)
Po około 5-sekundowej fazie pilnowania pozorant na znak sędziego podejmuje atak na psa. Bez komendy przewodnika i bez wahania, silnym i energicznym chwytem pies musi bronić się przed atakiem. Na znak sędziego pozorant staje bez ruchu. Pies musi puścić na pojedynczą komendę i uważnie, blisko pilnować pozoranta. Wtedy przewodnik podchodzi do swojego psa i przywołuje go do nogi. Pałka nie jest pozorantowi odbierana.
5.Atak na psa z ruchu = próba odwagi (25 pkt.)
Przewodnik z psem jest ustawiony na środku placu, mniej więcej na wysokości 3-ciej kryjówki. Pies musi siedzieć koło niego i może przy tym być trzymany za obrożę. Na znak sędziego pozorant z pałką w ręce wychodzi normalnym krokiem z szóstej kryjówki i idzie bezpośrednio na psa. Jak tylko pozorant zbliży się na odległość około 30 kroków od przewodnika i siedzącego obok niego psa, przewodnik na znak sędziego wypuszcza psa. Sam przewodnik nie może się ruszyć z miejsca. Pozorant czołowo atakuje psa wydając przy tym straszące krzyki i wykonując gwałtowne ruchy grożące. Pies musi bez wahania silnym i energicznym chwytem obronić się przed atakiem. Jeżeli pies chwycił rękaw, to zostaną mu zadane 2 uderzenia pałką. Dozwolone są uderzenia na uda, boki i okolice kłębu. Na znak sędziego pozorant staje bez ruchu. Pies musi puścić na pojedynczą komendę oraz blisko i uważnie pilnować pozoranta. Na znak sędziego przewodnik udaje się do psa, odbiera pozorantowi pałkę i ustawia się do odprowadzania bocznego. Następuje odprowadzanie boczne pozoranta do sędziego na dystansie około 20 kroków. Dozwolona jest krótka komenda przy ruszaniu. Przewodnik ma iść po prawej stronie pozoranta, tak że pies znajduje się pomiędzy przewodnikiem a pozorantem. Pies nie może podczas odprowadzania skakać na pozoranta ani go chwytać. Grupa zatrzymuje się przed sędzią, przewodnik przekazuje sędziemu pałkę. Pozorant opuszcza teren. Do i podczas podawania oceny pies musi być prowadzony względnie siedzieć luzem (bez smyczy czy trzymania). Po podaniu oceny przewodnik wraz z luzem prowadzonym psem opuszczają teren.
Postanowienia wykonawcze:
Pozorant musi być ubrany w kompletny ubiór do obrony (kurtka, spodnie i rękaw).
Można używać wyłącznie pałki obłożonej miękkim materiałem.
Przy ilości psów od 6 w górę należy zaangażować 2 pozorantów. Drugi pozorant obsługuje pracę obrończą od 5 ćwiczenia.
Uważne, bliskie okrążanie pozoranta, również w kryjówce, nie jest błędem.
Jeśli w ćwiczeniu 3 pies puści się w pogoń za pozorantem przed komendą albo bez niej, to z ćwiczenia może uzyskać najwyżej ocenę niezadowalającą.
Jeżeli pies w ćwiczeniu 5 opuści swoje miejsce przed znakiem sędziego, to z ćwiczenia może uzyskać najwyżej ocenę niezadowalającą.
Jeżeli podczas walki z pozorantem pies nie puści rękawa po trzykrotnej krótkiej komendzie, to z ćwiczenia może uzyskać najwyżej ocenę niezadowalającą. Jeśli pies nie puści po jednej dodatkowej komendzie, którą przewodnik może podać dopiero na znak sędziego i z odległości 10 kroków, to pracę obrończą należy przerwać.
Jeżeli pozorantowi zezwolono mieć psa przez cały czas na oku, to nie musi on koniecznie stać bez ruchu. Nie może on jednak podejmować żadnego gwałtownego zachowania; nie może również wykonywać żadnych ruchów obronnych. Musi on zasłaniać ciało rękawem.
Praca obrończa będzie przerwana i nie może być kontynuowana jeśli:
- przewodnik nie ma kontroli nad psem;
- pies nawet po 4 komendzie, wliczając w to komendy dozwolone, nie puści;
- pies puścił pod wpływem fizycznego działania przewodnika;
- pies zawodzi podczas ćwiczeń obrończych lub pozwoli się pogonić (również przy próbie ucieczki);
- pies w fazach pilnowania atakuje i gryzie pozoranta.
nasz facebook
Wróć do spisu treści