Anarex Klub Owczarka Niemieckiego

Przejdź do treści
Od 1.11.2013r Anarex Klub Owczarka Niemieckiego zdecydował o przyjęciu do naszego grona miłośników i hodowców pozostałych ras. Zapraszamy do wspólnego członkostwa. Kontakt.
 

Zapowiedź wystaw na rok 2019, dowiesz się więcej tutaj
KOMUNIKAT
W związku z licznymi pytaniami Członków Polskiego  Porozumienia Kynologicznego i Klubów współpracujących, dotyczącymi  projektu nowelizacji ustawy o ochronie  zwierząt, informujemy, że Zarząd PPK w porozumieniu z Zarządem Głównym  Związku Kynologicznego w Polsce oraz Strażą dla Zwierząt  koncentruje  się na skuteczności prowadzonych w tej sprawie działań, a nie na  medialnym ich nagłośnieniu. Zarząd PPK, ZKwP, SdZ  ma pełną świadomość  niebezpieczeństw, jakie wbrew intencjom autorów nowelizacji - stwarzają dla praw i dobrostanu zwierząt domowych niektóre zapisy projektu ustawy. Jako dwie największe organizacje kynologiczne w Polsce  ZKwP i PPK, wspólnie podejmujemy działanie zmierzające do unormowania w części nas  dotyczącej Ustawy o Ochronie Zwierząt a SdZ w części odpowiadającej jej  statutowym celom. Zarząd Polskiego Porozumienia Kynologicznego


Przypominamy członkom klubu o opłaceniu ''Karty Klubu'',
opłatę należy uiścic do 31 marca bierzącego roku.
DLA PRZYSZŁYCH CZŁONKÓW KLUBU !!!
W związku z licznymi zapytaniami i dużym zainteresowaniem  hodowców z innych stowarzyszeń o wstąpieniu do Klubu Anarex, który jest członkiem Polskiego Porozumienia Kynologicznego i World Kennel Union. Zarząd Klubu postanowił wyjść naprzeciwko oczekiwaniom hodowców i wprowadził bardzo korzystne warunki przyjęcia nowych członków, kwota całkowitej opłaty to 100 zł bez względu na posiadaną ilość psów rasowych, zapisy od dnia 13.02.2017r – 15.04.2017r. Przedstawione warunki nie dotyczą  klubów należących do Polskiego Porozumienia Kynologicznego.    Zarząd Klubu.
Musisz to koniecznie wiedzieć
Wzorzec rasy ON honorowany przez AKPR i WKU jest zgodny z oficjalną dokumentacją SV z siedzibą w Augsburgu, który jest depozytariuszem wzorca rasy ON zatwierdzony 20-09-1899r we Frankfurcie nad Menem. Wszystkie odstępstwa od w/w wzorca nie będą akceptowane.
Ważne!
W związku z brakiem porozumienia pomiędzy nowym Zarządem Związku Owczarka Niemieckiego Długowłosego a Zarządem Polskiego Porozumienia Kynologicznego, z przykrością informujemy że Zarząd Polskiego Porozumienia Kynologicznego przy wsparciu Członków podjął decyzję o wypowiedzeniu ZOND-owi porozumienia o współpracy.                                                                           Zarząd PPK

Informacja dla członków Klubu Anarex: Z dniem 15.09.2015r Anarex Klub Psa Rasowego przystąpił do Organizacji Kynologicznej pod nazwą Polskie Porozumienie Kynologiczne.

Ważne!
Uprawnienia hodowlane, oraz rodowody uznawane przez Klub ANAREX: Wykaz organizacji Kynologicznych:

 • Związek Kynologiczny w Polsce (FCI) - ZKwP
 • Klub Hodowców Rasy Owczarków Niemieckich - KHRON
 • Polska Federacja Kynologiczna - PFK
 • Związek Owczarka Niemieckiego Długowłosego - ZOND
 • Związek Hodowców Psów Rasowych - ZHPR
 • Polski Klub Psa Rasowego - PKPR
 • Klub Owczarka Niemieckiego Długowłosego - KOND
 • Wszystkie rodowody członków World Kennel Union - WKU
                                                        Ważna informacja                                                     

Na zebraniu Polskiego Porozumienia Kynologicznego w dniu 01-06-2016 r  podjęto jednomyślnie decyzję o weryfikacji dokumentów wydawanych przez inne organizacje, które nie są objęte patronatem międzynarodowym. Hodowcy należący do organizacji, która jest członkiem Polskiego Porozumienia Kynologicznego: SWKiPR, ANAREX, KENNEL CLUB, SHPR, przed zakupem zwierząt z innych klubów hodowca  obowiązkowo musi uzyskać zgodę swojej organizacji na zakup zwierzęcia po weryfikacji dokumentów pochodzenia. Poniżej podajemy wykaz organizacji w Polsce będących członkami Federacji Międzynarodowych:

  • World Kennel Union -WKU
  • Polskie Porozumienie Kynologicznego(PPK), którego członkami są:
  • Kennel Club
  • Anarex Klub Psa Rasowego
  • Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych
  • Stowarzyszenie Właścicieli Kotów i Psów Rasowych.
  • United Kennel Clubs International UCI, którego członkiem jest Związek Hodowców Psów Rasowych.
  • Alianz Canine Worldwide, którego członkiem jest Polska Unia Kynologiczna do której należą:
  • Polski Klub Psa Rasowego, Związek Owczarka Niemieckiego Długowłosego.
  • International Kennel Union – IKU, którego członkiem jest  Polska Federacja Kynologiczna.
  • FCI- Związek Kynologiczny w Polsce.

Zwracamy uwagę oraz przestrzegamy przed organizacjami, które na swoich stronach internetowych zamieszczają nieprawdziwe informację  o przynależności do Federacji Międzynarodowych, wprowadzając w błąd członków i ewentualnych nabywców zwierząt z tych organizacji.

                                                                                            Zarząd PPK
Dla zainteresowanych
International Animal Guard
       
Pożegnanie naszego kolegi Bogdana Pokrywki

Zarząd Klubu ANAREX. Ważny komunikat

W związku z poprawką do ustawy o ochronie zwierząt, która obowiązuje od 01.01.2012r nieuniknione są zmiany w zasadach działalności Stowarzyszeń oraz Klubów, które powstały po wprowadzeniu w/w ustawy w dniu 01.01.2012r. Poprawka, o której mowa obliguje nas do przynależności  Światowej Organizacji Kynologicznej, zarazem zmusza nas do niektórych zmian w naszym regulaminie i obowiązek dostosowania regulaminu hodowli Psów Rasowych, według wymogów statutu i regulaminu Organizacji Światowych. Do wiadomości członków Klubu ANAREX i osób zainteresowanych
Prace komisji nad zmianą ustawy znajdziesz tutaj

Prosimy o zapoznanie się z aktualizacją widniejącą w zakładce: '' Regulamin ''.

Zmiana na stanowisku prezesa Klubu Anarex
Jesteśmy zainteresowani jako Klub ANAREX nad poprawką ustawy z 2012r
Nie do wiary!
Skandal, jak tak można zniszczyć tak piękną rasę, jaką jest Owczarek Niemiecki? Myślę, że nasi
hodowcy nie pójdą w tym kierunku. Co jeszcze ludzie wymyślą?
  

Warto zobaczyć, jak funkcjonują niektóre hodowle psów:

Zachęcam do obejrzenia w/w trzech filmów.
Podsumowanie działaności klubu w roku 2014.Wyróżnienia za rok 2014 otrzymali:

  • Marian Sowula - z Zielonej Chaty
  • Cezary Rosiński - Słupiecka Gwiazda
  • Jan Śliwowski - Czarna Ostoja
  • Robert Kluźniak - Anaruk
  • Izabela Krzejszczak - Lena - Dog
  • Jacek Piasecki - Złote Psy
  • Paweł Tracz - Daw - Par
  • Mateusz Górski - Górskie Stado
  • Tadeusz Suchecki - Krykus

Dyplomy uznania za rok 2014 otrzymali:
  • Adam Górecki - Gonet
  • Jakub Soboń - Gold Hund
  • Daniel, Dawid Solarscy - Dan - Daw
  • Grzegorz Fortuński - Drago
  • Karol Sosnowski - KSD - Vega
  • Robert Szyszka - Canem Nigrum
  • Marcin Więch - Monimar

Podziękowanie za pomoc i współpracę w roku 2014 otrzymali:

  • Adrian Kamiński - redagowanie i prowadzenie strony klubu
  • Przemysław Ogonowski - pomoc w organizacji wystaw i imprez
  • Krzysztof Łaskawski - pomoc w organizacji imprez
  • Tadeusz Kowalik - za wszechstronną pomocGodne uwagi: psy rasowe i ich zdrowie (kliknij mnie)


Na zebraniu dnia 23.11.2013r. klubu Anarex zostały rozdane dyplomy uznania za całoroczne osiągnięcia w hodowlach i za czynny udział rozwoju klubu. Wyróżnienia te otrzymali:

  • Cezary Rosiński
  • Jan śliwowski
  • Izabela Krzejszczak
  • Roman Jankowski
  • Witold Tabur
  • Robert Kluźniak
  • Marian Sowula
  • Stanisław Szyszka
  • Stanisław Ogonowski
  • Przemysław Ogonowski
Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów.
Ważne dla wszystkich hodowców klubu ANAREX.
Przypominamy, że z dniem 20 stycznia każdego roku upływa termin składania deklaracji PIT 6 do US.
W/w deklaracja składana jest każdego roku. Jest to zgłoszenie hodowli w Urzędzie Skarbowym.

Licznik odwiedzin
Organizacje współpracujące
Wróć do spisu treści