Anarex Klub Owczarka Niemieckiego

Przejdź do treści
Nowe wiadomości

Informujemy wszystkich zainteresowanych, iż wszystkie wystawy zaplanowane w tym roku zostają odwołane z powodu koronawirusa.

OŚWIADCZENIE
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia ANAREX Klub Psów Rasowych z dnia 29 lutego 2020r.

Informujemy, iż zrezygnowaliśmy z członkostwa w Polskim Porozumieniu Kynologicznym, dokumentacja z rezygnacją została wysłana drogą mailową oraz pocztową z dniem 2 marca 2020r.                                                                                          
Prezes Zarządu Wanda Stanek
Władze ANAREX KLUBU w sejmie.
Spotkanie na korytarzu sejmowym.
Temat spotkania: Zmiany w ustawie o ochronie zwierząt oraz zmiany niektórych innych ustaw.
Omawiano ważne sprawy dotyczące zwierząt.
 

Zapowiedź wystaw na rok 2020, dowiesz się więcej tutaj
Od 1.11.2013r Anarex Klub Owczarka Niemieckiego zdecydował o przyjęciu do naszego grona miłośników i hodowców pozostałych ras. Zapraszamy do wspólnego członkostwa. Kontakt.
         Ważne !
Przypominamy hodowcom oraz członkom klubu Anarex o opłaceniu składki członkowskiej na rok 2020, składka wynosi 60 zł, po tym terminie 100zł. Termin uiszczenia składki obowiązuje do 30-03 każdego roku.

Ważne!

Nie opłacenie w/w składki w podanym terminie skutkuje zawieszeniem hodowli a zarazem uniemożliwia przepisanie się do innej organizacji należącej do PPK !

Przypominamy członkom klubu o opłaceniu ''Karty Klubu'', opłatę należy uiścic do 31 marca bierzącego roku.

Musisz to koniecznie wiedzieć
Wzorzec rasy ON honorowany przez AKPR i WKU jest zgodny z oficjalną dokumentacją SV z siedzibą w Augsburgu, który jest depozytariuszem wzorca rasy ON zatwierdzony 20-09-1899r we Frankfurcie nad Menem. Wszystkie odstępstwa od w/w wzorca nie będą akceptowane.
Ważna wiadomości poniżej

Uprawnienia hodowlane, oraz rodowody uznawane przez Klub ANAREX: Wykaz organizacji Kynologicznych:

 • Związek Kynologiczny w Polsce (FCI) - ZKwP
 • Klub Hodowców Rasy Owczarków Niemieckich - KHRON
 • Związek Owczarka Niemieckiego Długowłosego - ZOND
 • Polski Klub Psa Rasowego - PKPR
 • Kennel Club (KC)
Na zebraniu Polskiego Porozumienia Kynologicznego w dniu 01-06-2016 r  podjęto jednomyślnie decyzję o weryfikacji dokumentów wydawanych przez inne organizacje, które nie są objęte patronatem międzynarodowym. Hodowcy należący do organizacji, która jest członkiem Polskiego Porozumienia Kynologicznego: SWKiPR, ANAREX, KENNEL CLUB, SHPR, przed zakupem zwierząt z innych klubów hodowca  obowiązkowo musi uzyskać zgodę swojej organizacji na zakup zwierzęcia po weryfikacji dokumentów pochodzenia. Poniżej podajemy wykaz organizacji w Polsce będących członkami Federacji Międzynarodowych:

  • World Kennel Union -WKU
  • Polskie Porozumienie Kynologicznego(PPK), którego członkami są:
  • Kennel Club
  • Anarex Klub Psa Rasowego
  • Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych
  • Stowarzyszenie Właścicieli Kotów i Psów Rasowych.
  • United Kennel Clubs International UCI, którego członkiem jest Związek Hodowców Psów Rasowych.
  • Alianz Canine Worldwide, którego członkiem jest Polska Unia Kynologiczna do której należą:
  • Polski Klub Psa Rasowego, Związek Owczarka Niemieckiego Długowłosego.
  • International Kennel Union – IKU, którego członkiem jest  Polska Federacja Kynologiczna.
  • FCI- Związek Kynologiczny w Polsce.

Zwracamy uwagę oraz przestrzegamy przed organizacjami, które na swoich stronach internetowych zamieszczają nieprawdziwe informację  o przynależności do Federacji Międzynarodowych, wprowadzając w błąd członków i ewentualnych nabywców zwierząt z tych organizacji.                                                                                                                       Zarząd PPK
Dla zainteresowanych
International Animal Guard
       
Pożegnanie naszego kolegi Bogdana Pokrywki

Zarząd Klubu ANAREX

W związku z poprawką do ustawy o ochronie zwierząt, która obowiązuje od 01.01.2012r nieuniknione są zmiany w zasadach działalności Stowarzyszeń oraz Klubów, które powstały po wprowadzeniu w/w ustawy w dniu 01.01.2012r. Poprawka, o której mowa obliguje nas do przynależności  Światowej Organizacji Kynologicznej, zarazem zmusza nas do niektórych zmian w naszym regulaminie i obowiązek dostosowania regulaminu hodowli Psów Rasowych, według wymogów statutu i regulaminu Organizacji Światowych. Do wiadomości członków Klubu ANAREX i osób zainteresowanych
Prace komisji nad zmianą ustawy znajdziesz tutaj

Prosimy o zapoznanie się z aktualizacją widniejącą w zakładce: '' Regulamin ''.

Zmiana na stanowisku prezesa Klubu Anarex
Jesteśmy zainteresowani jako Klub ANAREX nad poprawką ustawy z 2012r
Nie do wiary!
Skandal, jak tak można zniszczyć tak piękną rasę, jaką jest Owczarek Niemiecki? Myślę, że nasi
hodowcy nie pójdą w tym kierunku. Co jeszcze ludzie wymyślą?
  

Warto zobaczyć, jak funkcjonują niektóre hodowle psów:

Zachęcam do obejrzenia w/w filmów.
Podsumowanie działaności klubu w roku 2014.Wyróżnienia za rok 2014 otrzymali:

  • Marian Sowula - z Zielonej Chaty
  • Cezary Rosiński - Słupiecka Gwiazda
  • Jan Śliwowski - Czarna Ostoja
  • Robert Kluźniak - Anaruk
  • Izabela Krzejszczak - Lena - Dog
  • Jacek Piasecki - Złote Psy
  • Paweł Tracz - Daw - Par
  • Mateusz Górski - Górskie Stado
  • Tadeusz Suchecki - Krykus

Dyplomy uznania za rok 2014 otrzymali:
  • Adam Górecki - Gonet
  • Jakub Soboń - Gold Hund
  • Daniel, Dawid Solarscy - Dan - Daw
  • Grzegorz Fortuński - Drago
  • Karol Sosnowski - KSD - Vega
  • Robert Szyszka - Canem Nigrum
  • Marcin Więch - Monimar

Podziękowanie za pomoc i współpracę w roku 2014 otrzymali:

  • Adrian Kamiński - redagowanie i prowadzenie strony klubu
  • Przemysław Ogonowski - pomoc w organizacji wystaw i imprez
  • Krzysztof Łaskawski - pomoc w organizacji imprez
  • Tadeusz Kowalik - za wszechstronną pomocGodne uwagi: psy rasowe i ich zdrowie (kliknij mnie)


Na zebraniu dnia 23.11.2013r. klubu Anarex zostały rozdane dyplomy uznania za całoroczne osiągnięcia w hodowlach i za czynny udział rozwoju klubu. Wyróżnienia te otrzymali:

  • Cezary Rosiński
  • Jan śliwowski
  • Izabela Krzejszczak
  • Roman Jankowski
  • Witold Tabur
  • Robert Kluźniak
  • Marian Sowula
  • Stanisław Szyszka
  • Stanisław Ogonowski
  • Przemysław Ogonowski
Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów.
Ważne dla wszystkich hodowców klubu ANAREX.
Przypominamy, że z dniem 20 stycznia każdego roku upływa termin składania deklaracji PIT 6 do US.
W/w deklaracja składana jest każdego roku. Jest to zgłoszenie hodowli w Urzędzie Skarbowym.

nasz facebook
Wróć do spisu treści