Anarex Klub Owczarka Niemieckiego

Przejdź do treści
Anarex Klub Psów Rasowych
41-218 Sosnowiec woj. śląskie
ul. Makuszyńskiego 21A lok 1
Wszelkie opłaty prosimy dokonywać na poniższe konto:
PKO BP: 12 1020 2498 0000 8802 0569 6432
Biuro czynne: Codziennie od 15:00 do 20:00, tel: 512-951-664, tel: 32-292-73-60
 Osoby funkcyjne:

Prezes Klubu: Stanek Wanda
Tel: 573-344-884

Pełnomocnik do spraw organizacyjnych
oraz hodowlanych: Stanek Andrzej
Tel: 512-951-664
(na ten adres proszę przesyłać zdjęcia)

Przewodniczący Rady Klubu: Lucyna Kuś
Tel: 695-263-522

Sekretarz Klubu: Kamińska Aneta
Tel: 32-292-73-60

Rada Klubu

Przewodniczący:          Lucyna Kuś                    tel. 695-263-522
Członek:                     Rosiński Cezary               tel. 663-086-768
Członek:                     Sowula Marian                tel. 697-094-171
Członek:                     Kluźniak Robert               tel. 788-869-670
Członek:                     Soboń Jakub                   tel. 889-673-465
Członek:                     Suchecki Tadeusz            tel. 515-183-811

Uprawnienia Rady Klubu AKPR:

1.Współpraca z Zarządem w tworzeniu pozytywnego wizerunku klubu:
a)rozstrzyganie sporów i konfliktów powstałych pomiędzy hodowcami w klubie.
2.Reprezentowanie członków i hodowców oraz wypowiadanie w ich imieniu.
3.Sporządzanie projektów regulaminów związanych z działalnością klubu oraz zmian w istniejących regulaminach.
4.Przestrzeganie i egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Klubu :
a) opiniowanie i wnioskowanie o dalszej przynależności członków i hodowców nie przestrzegających zapisów Regulaminów.
5.Przestrzeganie i egzekwowanie przestrzegania Ustawy z dnia 16 września 2011 r. z późniejszymi zmianami o zmianie Ustawy o ochronie zwierząt oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
a) opiniowanie i wnioskowanie o dalszej przynależności członków i hodowców nie przestrzegających zapisów w/w Ustaw.
6.Reprezentowanie interesów klubu na zewnątrz za zgodę prezesa.
7.Prezes klubu może zasięgnąć porady w zaistniałej sytuacji dotyczącej klubu lub członków.

w/w zatwierdził Prezes Wanda Stanek.

Licznik odwiedzin
Organizacje współpracujące
Wróć do spisu treści