Anarex Klub Owczarka Niemieckiego

Przejdź do treści
Różne
Przewodniczący:           Lucyna Kuś                    tel. 695-263-522
Członek:                     Rosiński Cezary               tel. 663-086-768
Członek:                     Sowula Marian                tel. 697-094-171
Członek:                     Kluźniak Robert               tel. 788-869-670
Członek:                     Soboń Jakub                   tel. 889-673-465
Członek:                     Suchecki Tadeusz            tel. 515-183-811

Uprawnienia Rady Klubu ANAREX Psów Rasowych:

1.Współpraca z Zarządem w tworzeniu pozytywnego wizerunku klubu:
a)rozstrzyganie sporów i konfliktów powstałych pomiędzy hodowcami w klubie.

2.Reprezentowanie członków i hodowców oraz wypowiadanie w ich imieniu.

3.Sporządzanie projektów regulaminów związanych z działalnością klubu oraz zmian w istniejących regulaminach.

4.Przestrzeganie i egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Klubu :
a) opiniowanie i wnioskowanie o dalszej przynależności członków i hodowców nie przestrzegających zapisów Regulaminów.

5.Przestrzeganie i egzekwowanie przestrzegania Ustawy z dnia 16 września 2011 r. z późniejszymi zmianami o zmianie Ustawy o ochronie zwierząt oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
a) opiniowanie i wnioskowanie o dalszej przynależności członków i hodowców nie przestrzegających zapisów w/w Ustaw.

6.Reprezentowanie interesów klubu na zewnątrz za zgodę prezesa.

7.Prezes klubu może zasięgnąć porady w zaistniałej sytuacji dotyczącej klubu lub członków.


w/w zatwierdził Prezes Wanda Stanek.

Licznik odwiedzin
Organizacje współpracujące
Wróć do spisu treści